Kontakt

Kontaktując się z Telefonicznym Centrum Obsługi otrzymają Państwo pełną informację o oferowanych przez nas świadczeniach medycznych oraz dokonają Państwo rejestracji do wybranego specjalisty. W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług prosimy o Państwa pytania, propozycje i opinie dotyczące działalności placówek Scanmed.


Telefoniczne Centrum Obsługi Św. Rafała

Telefoniczne Centrum Obsługi

 

Sekretariat Biuro Scanmed S.A.

ul. Armii Krajowej 18, bud. Galileo, VII piętro, 30-150 Kraków

tel.: 12 62 98 900

fax. 12 661 11 25

e-mail: sekretariat.zarzadu@scanmed.pl

 

Dział Handlowy Scanmed S.A.

ul. Armii Krajowej 18, bud. Galileo, VII piętro, 30-150 Kraków

dh@multimedis.pl


 

Dane formalne:

 

Scanmed S.A.
ul. Armii Krajowej 18, bud. Galileo, VII piętro, 30-150 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000298171, NIP: 675-12-09-442, REGON: 351618159
Kapitał zakładowy: 9 431 319 PLN, w tym kapitał wpłacony: 9 431 319 PLN